• Klant centraal
  • Flexibel
  • Nauwkeurig
  • Brede kennis
  • Ontzorgen
  • Korte lijnen

Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. en de AVG

De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen. Wij vervullen verschillende rollen ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerken.

Accountantskantoor C.J. van Beek en Co. als verwerkingsverantwoordelijke

Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken over onze klanten, onze medewerkers en bezoekers van onze website dienen wij te worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers conform de bepalingen van de AVG het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres van een klant vast om hem een factuur te kunnen sturen en leggen wij een digitaal dossier aan om de jaarstukken van een onderneming samen te stellen.

Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken. De wijze waarop wij dit doen, leest u in onze privacyverklaring op deze website.

Accountantskantoor C.J. van Beek en Co. als verwerker

Voor wat betreft de administratiegegevens die onze klanten bij ons aanleveren, dienen wij te worden aangemerkt als verwerker en de klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. Wij hebben ervoor gekozen deze zogenaamde verwerkersovereenkomst op te nemen in een Privacyvoorwaarden. De privacy-voorwaarden maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden die op al onze diensten van toepassing zijn. Door de Algemene voorwaarden te accepteren, gaan onze klanten ook akkoord met de inhoud van de Privacy-voorwaarden. Ten behoeve van de eventuele controle van de Autoriteit Persoonsgegevens adviseren wij onze klanten ten behoeve van hun eigen dossier deze verklaring in te vullen en terug te sturen.

Vragen?

Heeft u een vraag over Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. en de AVG? Stuur dan een e-mail naar vanbeek@vanbeekenco.nl.

(035) 692 58 00Bel ons vanbeek@vanbeekenco.nlMail ons